Znojemská rotunda : národní kulturní památka.

Friedl, Antonín
Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1967. [10] s.