Zneuznávané dědictví Cervantesovo.

Kundera, Milan
Vyd. tohoto souboru 1. Atlantis, 2005. 45 s.