Zneškodňování průmyslových exhalací spalováním.

Spejšer, Vladimir Anatol'jevič
1. vyd. SNTL, 1983. 252 s.
Edice: Ochrana životního prostředí