Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček.

ed. Dřímal, Jaroslav
1. vyd. Blok, 1979. 515 s., 55 s. obr. příl
Edice: Knižnice sborníku Brno v minulosti a dnes ; sv. 1