Žmurko a Belko

Jenny Dale
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá, . 64
Edice: Veľké priateľstvá