Zmizelá karavana : (The lost Wagon train).

Grey, Zane
První autorisované vydání. Novina, 1938. 363 s.