Zločin a sex v českých dějinách : manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku.

Francek, Jindřich
Vyd. 1. Rybka, 2000. 254 s.