Zlatý mor : román.

Frich, Øvre Richter
Národní politika, 1925. 147 s.