Zlaté jablká slnka.

Bradbury, Ray
1. vyd. Slov. spis, 1959. 211 s.
Edice: SPKK ; Zv. 123