Zkoušky elektrotechniků : Otázky a odpovědi vybrané z nejnovějších elektrotechn. předpisů a norem, jako učeb. pomůcka ke zkouškám odb. způsobilosti k samostatnému řízení práce v montáži a údržbě elektrických zařízení podlevyhlášky býv. MPE č. 95/1961 Sb. apodle směrnic ÚTD [Ústav techn. dozoru], nebo ke zkouškám revizního technika.

Soukup, František
5., dopln. vyd. Práce, 1968. 161, [2] s.
Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ; Sv. 104