Žižka a jeho doba. Díl čtvrtý, Poznámky k dílu třetímu, opravy a dodatky - příloha, rejstříky.

Pekař, Josef
Vesmír, 1933. xix, 295 s.