Živý oheň : husitské básně Jaroslava Vrchlického.

Vrchlický, Jaroslav; il. Aleš, Mikoláš
1. vyd. Melantrich, 1953. 85 s.