Životní prostředí České republiky : vývoj a stav do konce roku 1989 : (pracovní vydání).

ed. Moldan, Bedřich
Vyd. 1. Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1990. 136 s.