Život z víry : Komentář ke katechismu.

Med, Oldřich
Matice cyrilometodějská, . 73 s.