Život ve středověku : [průvodce základními pojmy].

Vondruška, Vlastimil; il. Skopová, Kamila
2., upr. vyd., v nakl. Moba 1. MOBA, 2014. 349 s.