Život v odboji : autentické svědectví o osudech čs. vojáků za druhé světové války.

Beneš, Josef
Votobia, 1999. 311 s.