Život v obřadech - obřady v životě.

Svoboda, 1988. 1 sv. (nestr.)