Život v inkognitu.

Steklý, Karel
Vyd. 1. IQ 147, 1999. 164 s.