Život sv. Aloise z Gonzagy, patrona mládeže.

Škarek, Leopold
Matice cyrilometodějská, 1927. 267 - [III] s.