Život s knihami : 60 let Josefa Strnadla : sborník.

Vacek, Jiří
Státní knihovna ČSR, 1972. 206 s.