Život s kamerou i bez ní.

Hanuš, Josef; Smíšek, Zdeněk
2., rozš. vyd. Pragoline, 2006. 206 s.