Život - největší umělecké dílo.

Kubíček, Ladislav
2. vyd. Matice cyrilometodějská, . 85 s.