Život - největší umělecké dílo.

Kubíček, Ladislav
Matice cyrilometodějská, 1996. 91 s.