Život nanečisto.

Nesvadbová, Barbara
Vyd. 1. Motto, 2000. 131 s.