Život na ruby : deset úvah o životě.

Herčík, Ferdinand
2. přeprac. a rozš. vyd. Nová osvěta, 1946. 213 s.