Život Kristův : christologické katecheze Jana Pavla II.

Jan Pavel
Vyd. 1. Matice cyrilometodějská, 2002. 414 s.