Život Ježíše Krista ve světle věčné pravdy. Kniha I, Životopis Ježíše Krista od jeho dětství (tří let) až do úmrtí pěstouna Josefa.

Schwager, Karel; ed. Zahálka, Josef
nákladem vlastním, . 304 - [V] s.