Život Ježíše Krista.

Cigoi, Alois
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1913. 2 sv. (376, 344 s.)