Život, aneb, Nudná kniha o životě.

Neuman, Petr
Akcent, 2010. 194 s.