Život... a poezie...?: Eseje

Mirek Kovářík
Galén, . 358