Život a podivuhodné příběhy Robinsona Crusoë námořníka z Yorku, jenž žil dvacet osm let samoten na neobydleném ostrově, na jeho břeh byl vržen za ztroskotání lodi, jejíž posádka zahynula vyjma jeho, jak byl na konec vysvobozen přistáním pirátů.

Defoe, Daniel; Maixner, Miloš; il. Preissig, Vojtěch
Rodina, 1932. 267 s.