Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho.

Sterne, Laurence
2., opr. vyd. Odeon, 1971. 541 s.
Edice: Světová knihovna