Život a dílo Antonína Dvořáka.

Šourek, Otakar
Hudební Matice Umělecké besedy, 1922. 4 sv