Živorodky : technika chovu, biologie druhů, standardy.

Dokoupil, Norbert
Vyd. 1. Státní zemědělské nakladatelství, 1981. 255 s. , [16] s. obr, příl
Edice: Moje záliby