Živočíšna výroba. 1. [časť.

Kálal, Václav
1. vyd. Slov. vydav. podohosp. literatúry, 1967. 516 s.
Edice: Živočíšna výroba. Organizátor poľnohospdárskej veľkovýroby