Živočichopis pro rolnické a odborné hospodářské školy.

Lenoch, Tomáš; Švec, František
3., přeprac. vyd. Československá akademie zemědělská, 1936. 162 s.
Edice: Učebnice pro zemědělské školy ; sv. 6