Živočichopis pro nižší třídy škol středních.

Polívka, František
10 nezm. vyd. R. Promberger, 1924. 262 s., 12 barev. il. tb. na příl