Živnostenský zákon v praxi.

Horzinková, Eva
2. aktualiz. vyd. ANAG, 2001. 287 s.
Edice: Právo