Živnostenský pomocný úvěr poválečný.

Illner, Felix
Nákladem Jednoty záložen, 1917. 174 s.
Edice: Zprávy českého ústředí pro záležitosti zásobovací a hospodářské otázky poválečné ; 1