Živnostenské písemnosti pro živnostníky, školy průmyslové, odborné a pokračovací.

Kozák, Hanuš
15., zcela přeprac. a dopl. vyd. K. Dolejšových "Živnostenských písemností". B. Kočí, 1925. 167 s.