Živnostenské písemnosti a zákony pro živnostenské pracovny při odborných školách pro ženská povolání.

Zahradník, Josef
5., opravené vyd. Státní nakladatelství, 1938. 204 s.