Živnostenská daň se zvláštním zřetelem na řemeslo.

Zatloukal, Jaroslav
Tiskařské a vydavatelské družstvo československého obchodnictva, 1948. 42-[I] s.
Edice: Příručky pro podnikatele