Zisťovanie a odstraňovanie porúch v tranzistorových prijímačoch.

Lummer, Heinz
1. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1968. 143 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry