Získal jsem práci svých snů a totéž můžete i vy

Pete Leibman
Anag, . 208