Židovská modlitba : k počátkům křesťanské liturgie.

Di Sante, Carmine
1. vyd. OIKOYMENH, 1995. 242 s.
Edice: Oikúmené