Židovka z Toleda.

Feuchtwanger, Lion
1. vyd. Slov. spisovateľ, 1960. 445 s.
Edice: SPKK ; Zv. 135