Židé v novodobých dějinách : soubor přednášek na FF UK : seminář východoevropských dějin při Ústavu světových dějin FF UK v Praze.

Karolinum, 1997. 323 s.