Židé v novodobých dějinách : soubor přednášek na FF UK.

Veber, Václav; ed. Veber, Václav
Karolinum, . 323 s.; 321 s.