Židé v československé Svobodově armádě.

Kulka, Jiří
1. vyd., dopl. a rozš. Naše vojsko, 1990. 390 s., [8] s. obr. příloh