Žena se zářícím tělem : Román.

Vyskočil, Quido Maria
I. vydání. L. Mazáč, 1943. 299 - [Il] s.