Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, Planeta Země a její krajiny.

Demek, Jaromír; Horník, Stanislav
2. vyd. SPN-pedagogické nakladatelství, 2004. 96 s.